Sammenstøt etter pågripelse av spansk rapper

foto