Rema vil ha nasjonale tiltak for å hindre smitte i butikker