Det er kjørt grus og stein inn i skredområdet i løpet av natten

foto