Britiske helsetopper frykter forverret koronasituasjon

foto