NGI om arbeidet i skredområdet: – Gjort i henhold til gjeldende krav

foto