Arbeiderpartiet større i Oslo enn i resten av landet

foto