Tor Mikalsen (49) fra Manndalen bærer et av de eldste Lyngenkoftene i verden.

- Søsteren min sydde den til meg i 1997, så dette er sikkert en av de eldste koftene som er i bruk, sier Mikalsen.

Gikk i glemmeboken

Folk sluttet å bruke Lyngenkofta på slutten av 1800-tallet, og i over hundre år eksisterte den så å si ikke. Den gikk i glemmeboken gjennom flere generasjoner, men på 1990-tallet startet arbeidet med å rekonstruere koften, noe som raskt ville vise seg å være mer komplisert enn først antatt.

Fant detaljer i 40 år gammelt hvelv

Det fantes ingen fysiske kofter tilgjengelig, så for å kunne vite hvordan koften skulle se ut måtte en hente informasjon fra skriftlige hendelser og museum. Språkforskeren Just Quigstad hadde gitt museet i Oslo manuskripter og beskrivelser kulturhistorikken i Nord-Troms, og i disse kan en blant annet lese detaljerte beskrivelser av hvordan folk i Lyngen var kledd og de enkelte delene av kofta i området. Dokumentene hadde ligget i et hvelv i rundt 40 år.

- De første koftene på 1990-tallet bar preg av å være rekonstruert, og det var lite personlighet handarbeidet. I dag har Lyngenkofta blitt en levende tradisjon med personlige tilpasninger, og den er en viktig del av den samiske tradisjonen, sier Mikalsen.

Symboliserer tilhørighet

- Nå er Lyngenkofta blitt veldig vanlig, noe man også ser blant samiske konfirmanter. Kofta symboliserer nå tilhørighet, og hver kofte har sin egen historie. Min kofte er ganske gammel og dermed også enkel. Det som gjør at den skiller seg litt ut er at den er i skinn, og da holder den også mye lenger, sier Mikalsen.