Abbas tvinger igjennom pensjon for tusenvis av palestinere