MR-domstol: Arbeidsgivere har ikke rett til å lese ansattes eposter

foto