Kommunestyret i Lyngen fattet mandag vedtaket mot tre stemmer. Kristelig Folkepartis to representanter og Stein Are Olsen (Ap) tilhørte mindretallet, som ønsker både skole og barnehage i Oksvik.

Vedtaket betyr at elevene i 1.-4. klassetrinn i Oksvik fra kommende skoleår blir innplassert i eksisterende klasser på Eidebakken skole.

Samtidig blir det bygd treavdelingsbarnehage i Oksvik som erstatning for Solhov barnehage.

Gymnastikksalen med tilhørende garderober beholdes uforandret. Det legges til rette for at disse lokalene kan benyttes på ettermiddags- og kveldstid av innbyggerne.

Gymsalen mot sør blir derimot sanert.

SI DIN MENING: Hva synes du om nedleggelsen av Oksvik skole?