Forsker: – Rett nivå på norske Russland-sanksjoner