Campus Nord-Troms vil sikre at flere kan utdanne seg til sykepleiere