Lyngen kommune sitter igjen med nesten 14 millioner kroner

foto