Susanne selger denne perla på Sørøya. Nå retter hun blikket mot Kvænangen

foto