MS «Kvænangen» er ute av drift og flere småsamfunn står uten ambulansebåt