Arnøyferga: Anbudsrunden avlyses - nå går man for pendelferge

foto