Huitfeldt vil ha permitteringsordning for flyplassansatte