Sametingsdirektør: Feil i valgmanntallet vil ikke påvirke valget