Har tatt imot dette skipet ulovlig, men nå er papirene i orden