Lagmannsretten skjerper straffen for eksadvokat dømt for drapsavtale