Frigir navn på omkommet etter hyttebrann i Rennebu