Regjeringen vil stanse trygd til etterlyste kriminelle

foto