Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt forskrift om turistfiskevirksomheter. Dette er en del av oppfølgingen av høringen i fjor høst om nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen. Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

De viktigste elementene i det nye regelverket er:

  • Det innføres en registreringsordning for turistfiskevirksomheter.

  • Det innføres en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter. Fangst må rapporteres en gang pr. måned.

  • Utførselskvoten endres fra 15 kg fisk og fiskevarer, til 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kg for alle andre

  • Ordningen med at det kan utføres en troféfisk i tillegg til den ordinære utførselskvoten fjernes

  • Utførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer.

– Departementet vil sammen med Fiskeridirektoratet i tiden frem mot ikrafttredelsen av de nye reglene 1. januar 2018 utarbeide rapporterings- og registreringsordningene. Løsningene skal gjøres mest mulig praktikable for næringen, sier statssekretær Ronny Berg, som legger til at de vil være klare i god tid før neste års sesong.

Berg sier dette i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet som ble offentliggjort torsdag.

- Vi vil ta hensyn til at dette er et første generasjons regelverk og legge til rette for at næringen skal kunne få tilpasse seg den nye hverdagen, skriver statssekretæren.

Den nye forskriften er gitt med hjemmel i en ny lovbestemmelse som Stortinget vedtok i juni i år, og som legger til rette for en regulering av turistfiskenæringen.