Legemiddelverket varsler mangel på blodproppmedisin