Domstol: Russland må betale 50 millioner etter beslag av Greenpeace-skip