Forsinkede prøvesvar i Stavanger etter transportutfordringer