Finans Norge: Evakuerte i Gjerdrum får dekket leiebolig ut året

foto