Ikke funnet virusmutasjon på byggeplass i Oslo

foto