Av: Marius Hoe

– Uværet kan hindre oss å få ut fredagsavisa