VG: Norge sikret 3,6 millioner ekstra Pfizer-doser gjennom ny avtale

foto