Væpnet politiaksjon etter melding om vold og trusler i Stavanger