Forsvarer krever frifinnelse for stefar i Gjerdrum-saken