Reagans attentatmann sluppet ut av institusjon

foto