De siste tallene fra Difi, Direktoratet for forvaltning og ikt, viser at det er i Oslo størst andel innbyggere har skaffet seg digital postkasse, mens tallene er lavest i Sogn og Fjordane.

Bruk av digital postkasse vil spare det offentlige penger og være bra for miljøet. Offentlig sektor sender ut ca 40 millioner brev per år. Dette tilsvarer daglige utslipp fra 250.000 personbiler. Portoen for disse brevene utgjør 400 millioner kroner, opplyser Regjeringen i en pressemelding.

I løpet av 2016 har antallet brukere digitale postkasser økt fra 579000 til litt over en million. Antallet virksomheter som har knyttet seg til, har økt fra 62 til 226 så langt i år.

Det er Difi som har ansvar for at alle innbyggere i Norge kan motta digital post fra det offentlige.