Den norske kirke vil styrke kvensk språk og kultur