Reuters: Taliban har bedt om tyrkisk hjelp til å drive flyplassen