FHI: Kommunene kan bestemme selv når de vil sette dose to