Kravet om karantenehotell for reisende fra Spania oppheves