Reiss-Andersen: En pris for viktigheten av troverdig informasjon