Reinbeitedistriktet fikk endelig avslag på klagen, igjen