Han blir biskop, og hun blir domprost: – Det er som i militæret

foto