En 12. mann, i ordets rette forstand, har gått bort. Slik vil de huske Svein-Kalmar

foto