Nav: Sykefraværet økte med 4,4 prosent fra 2021 til 2022