Verdiene i Aker vokste med 14,7 milliarder på tre måneder