Kraftig trafikkvekst og mange flere fløy med Norwegian