I juni druknet ti personer i Norge, ni menn og en kvinne. Det er to flere enn i juni i fjor. Tre av dem som druknet i juni var utenlandske statsborgere som omkom mens de fisket.

Drukningsulykkene er jevnt fordelt over landet. I juni mistet to personer livet i drukningsulykker i Nordland, mens én person druknet i Møre og Romsdal, Troms, Hordaland, Sør-Trøndelag, Finnmark, Vestfold, Akershus og Telemark, viser statistikken fra Redningsselskapet.

Av de ti som druknet, er det kjent at to hadde redningsvest, én ikke, mens det ikke foreligger opplysninger for de sju andre.

Tolv av drukningsulykkene i første halvår har skjedd i forbindelse med bruk av fritidsbåt, mens ni skjedde etter fall fra land/brygge.

Seks av de 38 som druknet i årets første seks måneder, var utenlandske statsborgere. Tre kom fra Tyskland, en fra Polen, en fra Sverige, mens nasjonaliteten for den sjette blir oppgitt som til «østeuropeisk».

Det er ikke opplyst om noen av dem som druknet i første halvår var påvirket av alkohol.

Forebygging

Redningsselskapet har satt inn flere tiltak for å forebygge drukning, spesielt tiltak rettet mot barn og unge.

– Vi har blant annet en egen sommerskole for barn mellom ni og 12 år der vi lærer bort sjøvett, og der rundt tusen barn kysten rundt deltar, sier Torgeir Nergaard Berg, som jobber med kurs, opplæring og forebyggende arbeid i Redningsselskapet.

Redningsselskapet har også sommerleir både på land og til sjøs for unge mellom 14 og 18 år der de kan ta båtførerprøve. De har også utarbeidet sjøvettsopplæringstiltak for elever fra 1. til 10. skoletrinn.

– Alle våre redningsskøyter er ute nå i sommer og vi har skippermøter langs kysten hvor vi tilbyr folk som skal krysse farlige strekninger å komme og snakke med våre erfarne skippere, sier Berg.

Sjekk vesten

Han minner alle som skal ferdes på sjøen om at det er viktig å sjekke redningsvesten.

– De nye oppblåsbare vestene må sjekkes årlig, sier Berg.

Vest med faste flyteelementer er mest utbredt i Norge, men oppblåsbare redningsvester haler innpå. 40 prosent har i dag oppblåsbar redningsvest. En brukerundersøkelse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utført i samarbeid med Redningsselskapet viser at en av tre aldri kontrollere redningsvesten.

– Så mange som ni av ti vet ikke hvordan den oppblåsbare redningsvesten, populært kalt pølsevest, skal vedlikeholdes. Det kan bety falsk trygghet å gå med en oppblåsbar redningsvest som det ikke er sjekket at fungerer, sier Torgeir Nergaard Berg.