- Selv etter at det ble påbudt med redningsvest er det viktig å minne om at bruk av redningsvest redder liv, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp.

Han understreker at vi er flinke til å ta vare å barna våre, men at det er viktig med gode rollemodeller.

For lite svømmeopplæring

Under halvparten av landets førsteklassinger får svømmeopplæring, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. I rapporten kommer det også fram at kun en av ti skoler gir fjerdeklassinger 30 til 40 timer svømmeundervisning, til tross for nye kompetansemål som ble innført i fjor høst.

– Det er ikke lenger nok å kunne svømme noen tak, elevene skal kunne berge seg selv. Foreløpig er det svært få elever som får den mengdetreningen de trenger for å nå dette målet, sier Jan Kjensli til Dagsavisen fredag. Han har ansvar for å kvalitetssikre og utvikle Norges svømmeskole i regi av Norges Svømmeforbund.

Flest ulykker ved land

I juni omkom åtte personer i drukningsulykker, alle var menn. Sju av dem var over 44 år.

Norsk folkehjelps statistikk viser at de fleste ulykker skjer ved fall fra land eller brygge, men så langt i år har også seks personer omkommet etter fall fra fritidsbåt.

– Vi råder folk som ferdes langs sjø eller elv til å være forsiktige, spesielt om de ferdes alene. Da er det ingen som kan varsle, hente hjelp eller forsøke å redde hvis det skjer en ulykke, sier Halvorsen.

Fylkesstatistikken viser at Hordaland topper statistikken med seks druknede, mens Oppland, Nord-Trøndelag og Troms ikke har hatt noen drukningsulykker. (©NTB)