I midten av juni ble det slått fast at bergmaleriene på Vest-Uløya i Nordreisa er ekte. Kunsten er etter all sannsynlighet mellom 5000 til 7000 år gammel.

Et flott funn

Einar Giæver, innehaver av Havnnes Handelssted som blant annet driver med turisme på Uløya, har ikke planlagt å promotere disse i større grad.

– Turistene som kommer til oss blir selvsagt opplyst om de. Men det er ikke våre maleri og de er ikke på vår eiendom, sier han.

Giæver synes likevel det er flott at de ble funnet.

– Folk har gått forbi der i 6000 år. Også var det en liten gutt som fant maleriene! Det er morsomt, og kanskje gjør dette at flere blir mer oppmerksomme og ser etter slike ting når de er på tur.

Mye arkeologi i regionen

Giæver håper bergmaleriene kan bli nevnt i turistbrosjyrer om regionen. Han tror også det kan innbringe mer turister til hans familiebedrift.

Ifølge Trond Karlstrøm, fagkonservator ved Nord-Troms Museum, har museet heller ingen umiddelbare planer for bergmaleriene.

– Det er tidlig ennå, men jeg utelukker ikke at vi kan ta i bruk bergmaleriene i markedssammenheng.

Han sier de som jobber på museet følger spente med på utviklingen.

– Funnet viser hvor mye spennende arkeologi og historie det fremdeles er å oppdage i regionen.

Steinolderfunn

På selve Havnnes gård er det ifølge Giæver funnet ting fra steinalderen. Disse er foreløpig ikke tilgjengelige for publikum.

– Det finnes restriksjoner selvsagt på hvordan man kan vise de fram. Man må blant annet ha låsbare skap. Men det kommer etterhvert, sier Giæver, som tror det eksisterer mer fra gammelt av på Uløya.

ER EKTE: Nylig ble det kjent at bergmaleriene på Uløy også er autentiske. Foto: Johanne P. Elvestad Foto: Johanne P. Elvestad