Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bjordal

foto