Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger